ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
  รายละเอียด :

📢📢📢📢📢📢📢📢

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล 
บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ 
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
 
ที่รับบริการจากเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
ร่วมประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 👏👏👏👏👏👏👏👏
 
เนื่องด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เปิดช่องทางการตอบแบบวัดผล 
ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย #ภายนอก
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
 
จึงขอเชิญชวน ให้ท่านประเมิน “เทศบาลตำบลทุ่งหว้า”
📻📻📻📻📻📻📻📻
 
 ผ่านช่องทางการสแกน QR Code หรือ ช่องทาง  https://itas.nacc.go.th/go/eit/63n1fm
☢️☢️☢️☢️☢️☢️☢️☢️
 
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
เพื่อนำไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพ และพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหว้าต่อไป
🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔
 
#ปชส.ทต.ทุ่งหว้า

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 44 คน