กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำห
รายละเอียด :
    

1.อบรมให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID -19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจำทำหน้ากากอนามัย/น้ำยาฆ่าเชื้อ ไว้ใช้เองได้ 3 เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ระหว่างวันที่  25 มีนาคม 2563

(โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทุ่งหว้า)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563    อ่าน 47 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**